Automat na výstavu. Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum

Automat na výstavu připomene druhou z trojice poválečných prezentací Československa na světových výstavách. Expo 67 v Montrealu se odehrálo před půl stoletím, a navíc se z něho dochovalo málo hmotných exponátů, proto výstavní koncepce kombinuje vizuální a uměleckohistorickou část. Úvodní "black box" nechá diváky zažít estetický účinek analogové audiovize, která patřila v čs. pavilonu mezi nejprogresivnější exponáty a dodnes je ceněna i v mezinárodním měřítku. Prostřednictvím světelných stolů se tak představí fotografická dokumentace zachycující výstaviště, naši expozici, současný stav pavilonu na kanadském ostrově Newfoundland i záběry z první výstavy o Expo 67, která se uskutečnila v roce 1968 v rámci Mezinárodního bienále užité grafiky Brno věnovaném současné výstavní tvorbě. Druhá místnost ukáže uměleckou tvorbu, většinou skici či modely k výtvarným dílům a budově pavilonu; doplní je zvuková intervence architekta výstavy a umělce Pavla Sterce, která nabídne jednu z možných interpretací vystaveného.

Zahájení 24.11.2017

Ukončení 18.3.2018

WWW: http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2017/automat-na-vystavu.aspx

Dokumenty ke stažení
Detail
Název pole Obsah pole
ID zaznamu kpw441291157
Datum zpracování 20171204114603.4
Akce, Výstavy, Konference Automat na výstavu. Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum
Elektronické umístění a přístup http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2017/automat-na-vystavu.aspx
Stručný popis Automat na výstavu připomene druhou z trojice poválečných prezentací Československa na světových výstavách. Expo 67 v Montrealu se odehrálo před půl stoletím, a navíc se z něho dochovalo málo hmotných exponátů, proto výstavní koncepce kombinuje vizuální a uměleckohistorickou část. Úvodní "black box" nechá diváky zažít estetický účinek analogové audiovize, která patřila v čs. pavilonu mezi nejprogresivnější exponáty a dodnes je ceněna i v mezinárodním měřítku. Prostřednictvím světelných stolů se tak představí fotografická dokumentace zachycující výstaviště, naši expozici, současný stav pavilonu na kanadském ostrově Newfoundland i záběry z první výstavy o Expo 67, která se uskutečnila v roce 1968 v rámci Mezinárodního bienále užité grafiky Brno věnovaném současné výstavní tvorbě. Druhá místnost ukáže uměleckou tvorbu, většinou skici či modely k výtvarným dílům a budově pavilonu; doplní je zvuková intervence architekta výstavy a umělce Pavla Sterce, která nabídne jednu z možných interpretací vystaveného.
Datum 24.11.2017 18.3.2018 4.12.2017 19.3.2018
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw441291157
5 20171204114603.4
111 2# $a Automat na výstavu. Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum
856 4# $u http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2017/automat-na-vystavu.aspx
1111 $a Automat na výstavu připomene druhou z trojice poválečných prezentací Československa na světových výstavách. Expo 67 v Montrealu se odehrálo před půl stoletím, a navíc se z něho dochovalo málo hmotných exponátů, proto výstavní koncepce kombinuje vizuální a uměleckohistorickou část. Úvodní "black box" nechá diváky zažít estetický účinek analogové audiovize, která patřila v čs. pavilonu mezi nejprogresivnější exponáty a dodnes je ceněna i v mezinárodním měřítku. Prostřednictvím světelných stolů se tak představí fotografická dokumentace zachycující výstaviště, naši expozici, současný stav pavilonu na kanadském ostrově Newfoundland i záběry z první výstavy o Expo 67, která se uskutečnila v roce 1968 v rámci Mezinárodního bienále užité grafiky Brno věnovaném současné výstavní tvorbě. Druhá místnost ukáže uměleckou tvorbu, většinou skici či modely k výtvarným dílům a budově pavilonu; doplní je zvuková intervence architekta výstavy a umělce Pavla Sterce, která nabídne jednu z možných interpretací vystaveného.
1112 $a 20171124 $b 20180318 $c 20171204 $d 20180319
Permanentní odkaz