Mezi uměním a řemeslem. Grafické techniky ve stoleté historii SČUG Hollar Praha

Dokumenty ke stažení
Detail
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw441081345
5 20170626131317.7
111 2# $a Mezi uměním a řemeslem. Grafické techniky ve stoleté historii SČUG Hollar Praha
856 4# $u http://www.ntm.cz/aktualita/315-2017-42-2018-mezi-umenim-remeslem-graficke-techniky-ve-stolete-historii-scug-hollar
1111 $a O tom, že tiskařství a umění grafiky spolu od nepaměti úzce souvisí, se lze přesvědčit na výstavě pořádané ve spolupráci se Sdružením českých umělců grafiků Hollar Praha u příležitosti 100. výročí jeho založení. Představeny jsou práce členů SČUG Hollar, provedené různými tiskařskými technikami, a zároveň ukázky práce starých řemeslníků-tiskařů, kteří tyto techniky ovládali neméně dobře a výsledky jejich práce se na hranici mezi uměním a řemeslem často pohybují. Škála představených technik je široká: dřevořez, dřevoryt, mědirytina, serigrafie, litografie, linoryt, strukturální grafika a digitální grafika. Abyste získali lepší představu o tom, jak vlastně grafiky vznikají, připravili jsme pro Vás na podzimní období pravidelné sobotní tiskařské dílny, kde budete moci sledovat při práci na přípravě a tisku grafik zkušené tvůrce, členy SČUG Hollar. Výstava je k vidění v expozici Tiskařství Národního technického muzea
1112 $a 20170531 $b 20170204 $c 20170614 $d 20170205
1114 $a 2
Permanentní odkaz