1968 : Computer.art. Moravská galerie v Brně, Pražákův palác

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw441329782
5 20181227214105.5
111 2# $a 1968 : Computer.art. Moravská galerie v Brně, Pražákův palác
856 4# $u http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2018/1968computerart.aspx
1111 $a Výstava počítačového umění, která proběhne v rámci výročí Valochova kurátorského projektu z roku 1968, se zaměří na historickou reflexi fenoménu vzniku počítačového umění v 60. a 70. letech. Představí tvorbu nejenom autorů zastoupených ve Valochově projektu z roku 1968, jenž spadá do oblasti počátků počítačové grafiky, ale bude reflektovat také použití počítačových procesů při vzniku malby, architektonických realizací (u nás především Zdeněk Sýkora), ale i první vizionářské proklamace a kritické reflexe vlivu automatických procesů na oblast konceptuálního umění a vizuální kultury vůbec, které byly například stěžejním prvkem činnosti skupiny Nové Tendence (1961-1973, Chorvatsko). Koncepce výstavy tak v obecném slova smyslu bude poukazovat na společné souřadnice v práci umělce a vědce. Zaměří se na otázky proměny výtvarného jazyka v okamžiku, kdy se do jeho výrazových možností zapojuje možnost regulované náhody, systému a automatického procesu. Výstava a publikace jsou výstupem institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO), poskytnuté Ministerstvem kultury ČR.
1112 $a 20180420 $b 20180805 $c 20180416 $d 20180806
Processing history
Permanent link