Výstava '33 - '29 - '36 Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1 : 20. 12. 2016 - 25. 2. 2017

Dokumenty ke stažení
Detail
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw44711464
5 20170626131157.4
111 2# $a Výstava '33 - '29 - '36 $c Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1 : $d 20. 12. 2016 - 25. 2. 2017
600 $a Rothmayerová-Horneková, Božena, $d 1899-1984 $7 jz8001088 $4 own
600 $a Kató, Lukáts
600 $a Vionnet, Madeleine, $d 1876-1975
600 $a Auerbach, Tauba, $d 1981-
600 $a Mater, Katja $d 1979-
600 $a Lipscombe, Beca $d 1973-
600 $a Quinlan, Eileen $d 1972-
600 $a McKenzie, Lucy
856 4# $u https://www.umprum.cz/web/cs/galerie-um/vystava-33-29-36-4141
1111 $a Galerie UM tentokrát představí mezinárodní výstavu ´33 - ´29 - ´36, kterou připravila skotská umělkyně působící v Bruselu, Lucy McKenzie. Její výstavní projekt kombinuje muzejní historickou výstavu s pracemi současných umělkyň a designérek a sleduje postavení ženy nejen v kontextu životního stylu, módy a užitého umění. Tematický rámec výstavy zachycuje konflikt mezi antikvitou a modernitou projevující se mimo jiné i v současném rozlišování femininity a feminismu. Zabývá se zde i mylnými představami o emancipaci. Časový vývoj této problematiky Lucy McKenzie demonstruje na příkladu prací tří výrazných představitelek módního návrhářství a uměleckého řemesla meziválečného období – Boženy Rothmayerové-Hornekové, Kató Lukáts a Madeleine Vionnet – a realizacích současných umělkyň a designérek – Ateliéru E.B, Tauby Auerbach, Katji Mater, Becy Lipscombe, Eileen Quinlan a svých vlastních.
1112 $a 20161220 $b 20170225 $c 20161219
1114 $a 2
Permanentní odkaz